BROSS spol. s  r. o.

Přehled realizovaných projektů

Název Rozpočet
STL plynovody Rožmitál pod Třemšínem – III. Etapa 15,6 mil. Kč
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Mirošovice-Ježov 12 mil. Kč
Vodovod Mirošovice – II. etapa 5 mil. Kč
Kanalizace Mirošovice ul. Krátká,Ke Mlejnu 1,4 mil. Kč
Infrastruktura a komunikace pro RD Milín –Kojetín 6,1 mil. Kč
Splašková kanalizace v Bubovicích 14,1 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Kostelec u Stříbra 8,1 mil. Kč
Kanalizace II. etapa Kostelec u Stříbra 10,8 mil. Kč
Infrastruktura rozvojové zony Kostelec u Stříbra 6,65 mil. Kč
Kanalizační přípojky pro Tesco 3,1 mil. Kč
Splašková kanalizace Mokrovraty u Dobříše 20,5 mil. Kč
Rekonstrukce kanalizace města Kašperské Hory 10,2 mil. Kč
Intenzifikace ČOV Chrást nad Sázavou 10 mil. Kč
Modernizace ČOV Jihočeské drůbež,a.s. Mirovice 2,5 mil. Kč
Odbahnění a oprava hráze a odtoků rybníků v obci Kostelec 1,5 mil. Kč
Kanalizace III. etapa v Kostelci u Stříbra 3 mil. Kč
Vodojem a vodovod Hošť ka u Tachova 12,5 mil. Kč
Vodovod Domousnice a I. etapa kanalizace u Mladé Boleslavi 13,6 mil. Kč
Vodovod a I.etapa kanalizace Přehvozdí 7 mil. Kč
ČOV a kanalizace Kozárovice 6,7 mil. Kč
Kanalizace III. etapa Rezidenční byty Podbaba 5,5 mil. Kč
Vodovod Žebráky 4,2 mil. Kč
ČOV a tlaková kanalizace Domousnice 12,3 mil. Kč
ČOV Benešův mlýn 1,2 mil. Kč
Splašková kanalizace Hýskov 80 mil. Kč
ČOV kanalizace a vodovod Zahořany 11 mil. Kč
ČOV a tlaková kanalizace Domousnice 15 mil. Kč
ČOV a kanalizace 4 a 5 etapa Zahořany 30 mil. Kč
Dostavba kanalizace Grygov 21 mil. Kč
Dostavba tlakové kanalizace V Kozárovicích 23 mil. Kč
Jince – Intenzifikace ČOV a dostavba vodovodu a kanalizace 41 mil. Kč
Trpísty – kanalizace a ČOV 12,5 mil. Kč
ČOV Křečovice 8,2 mil. Kč
Sulislav – kanalizace a ČOV 16,8 mil. Kč
Celkem 452,05 mil. Kč